15 maart 2018 • Einde Kepler-missie is nabij
NASA-ruimtetelescoop Kepler heeft bijna geen brandstof meer. Dat betekent dat het einde van zijn succesvolle ‘jacht’ op exoplaneten – planeten buiten ons zonnestelsel – in zicht is. Kepler werd op 7 maart 2009 gelanceerd en in een zodanige baan om de zon gebracht dat zijn afstand tot de aarde geleidelijk toeneemt. Inmiddels is hij 137 miljoen kilometer van ons verwijderd. De ruimtetelescoop spoort exoplaneten op door sterren te onderzoeken op kleine helderheidsvariaties. Als de helderheid van een ster min of meer regelmatig varieert, kan dat erop wijzen dat er één of meer planeten omheen cirkelen, die vanuit Kepler gezien vóór hun ster langs schuiven. Tot het voorjaar 2013 werd een vaste selectie van 150.000 sterren in de gaten gehouden. Deze werkwijze moest echter worden losgelaten, toen twee van Keplers gyroscopen – nodig om de ruimtetelescoop steeds in dezelfde richting te laten kijken – het hadden begeven. Ruim een jaar later besloot NASA om dat probleem te omzeilen door de stand van de ruimtetelescoop te stabiliseren met behulp van de druk die het zonlicht op hem uitoefent. Sindsdien verschuift de blik van Kepler om de drie maanden naar een ander stukje hemel. Deze nieuwe zoektactiek werkt nog steeds, maar zo langzamerhand raakt Keplers brandstof op. Het Kepler-team is van plan om de ruimtetelescoop nog zoveel mogelijk metingen te laten doen en naar de aarde over te seinen vóórdat de tank echt leeg is. Wanneer dat precies het geval zal zijn is onduidelijk, maar waarschijnlijk is het binnen enkele maanden zo ver. Ondertussen is NASA overigens druk bezig om de lancering van een opvolger van Kepler voor te bereiden. Deze satelliet, de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), wordt op 16 april a.s. gelanceerd. TESS zal bijna de complete hemel afspeuren naar planeten die om heldere, relatief nabije sterren cirkelen. (EE)
Meer informatie:
NASA’s Kepler Spacecraft Nearing the End as Fuel Runs Low

   
14 maart 2018 • Recente veranderingen ontdekt op het oppervlak van dwergplaneet Ceres
Bij waarnemingen van Ceres zijn sporen van recente veranderingen op het oppervlak van deze dwergplaneet ontdekt. Dat bewijst dat dit nog geen duizend kilometer grote hemellichaam, dat deel uitmaakt van de planetoïdengordel tussen de planeten Mars en en Jupiter, actiever is dan gedacht (Science Advances, 14 maart). De waarnemingen zijn gedaan met behulp van een spectrometer aan boord van de ruimtesonde Dawn, die sinds maart 2015 om Ceres cirkelt. In een eerder stadium had Dawn op een tiental plekken op de dwergplaneet al bevroren water ontdekt. Bij het nieuwe onderzoek is aangetoond dat de hoeveelheid ijs op de noordwand van de 20 kilometer grote inslagkrater Juling varieert. Tussen april en oktober 2016 blijkt de gletsjer ter plaatse flink in omvang te zijn toegenomen. Vermoedelijk is er sprake van een seizoenseffect. Doordat de afstand tussen Ceres en de zon in de genoemde periode afnam, versnelde de sublimatie (‘verdamping’) van het ijs in en op de kraterbodem sneller, waardoor er meer waterdamp vrijkwam. Een deel van deze damp hechtte zich vervolgens aan de koude, beschaduwde noordwand van de krater. Mogelijk zijn door de opwarming ook aardverschuivingen ontstaan, waardoor verse ondergrondse ijslagen bloot kwamen te liggen. Bij een tweede onderzoek is vastgesteld dat her en der op Ceres, zogeheten gehydrateerde natriumcarbonaten, op het oppervlak liggen. Het waterhoudende materiaal wordt vooral in de omgeving van kraters en bergen aangetroffen. Omdat dergelijke carbonaten bij blootstelling aan het luchtledige en de straling van de zon geleidelijk hun water verliezen, kunnen de betreffende afzettingen niet erg oud zijn: hooguit enkele miljoenen jaren. Ook dat is een teken van recente activiteit – naar geologische maatstaven dan. Het feit dat de carbonaten vooral in de buurt van kraters te vinden zijn, kan erop wijzen dat ze een bijproduct van de kratervorming. Daarbij kunnen eveneens aardverschuivingen opgetreden zijn. Maar het is ook denkbaar dat de korst ter plaatse is gesmolten en zich tijdelijke poelen van zout water hebben gevormd. Een andere intrigerende mogelijkheid is dat zich diep onder het Ceres-oppervlak plaatselijk nog restanten van een ‘pekel-oceaan’ bevinden. Op plaatsen waar de korst door inslagen is verzwakt, zou dit zoute water zich via kleine scheurtjes een weg naar het oppervlak kunnen banen. (EE)
Meer informatie:
NASA Dawn Reveals Recent Changes in Ceres' Surface

   
14 maart 2018 • Poollichtverschijnsel ‘STEVE’ geeft enkele geheimen prijs
Sinds 2015 hebben Canadese ‘poollichtjagers’ tientallen waarnemingen gedaan van een mysterieus soort poollicht, dat de koosnaam Steve heeft gekregen. Onderzoek met Amerikaanse en Europese satellieten heeft meer inzicht gegeven in het verschijnsel (Science Advances, 14 maart). Steve is geen normaal poollicht. Poollicht neemt doorgaans een ovale vorm aan, duurt uren en vertoont voornamelijk groene, blauwe en rode tinten. Steve is een paarse rechte band met een groene, golvende begrenzing, minder helder en houdt nog geen uur stand. Toch ontstaan beide op vergelijkbare wijze: door interacties tussen geladen deeltjes van de zon met het aardmagnetische veld. Het lijkt er echter op dat Steve andere magnetische veldlijnen volgt dan normaal poollicht. Uit opnamen blijkt namelijk dat Steve zich dichter bij de evenaar ophoudt, wat verklaart waarom dit verschijnsel vaak wordt waargenomen vanuit het zuiden van Canada. Uit de satellietgegevens blijkt dat Steve uit snel bewegende, hete deeltjes bestaat, net als een ander – niet met het blote oog waarneembaar – poollichtverschijnsel dat ‘Sub Auroral Ion Drift’ of SAID wordt genoemd. Aan deze en andere poollichtverschijnselen buiten de normale poollichtovaal is nog niet veel onderzoek gedaan. Uit het feit dat Steve consequent in het gezelschap van normaal poollicht optreedt, leiden wetenschappers af dat er in de ruimte nabij de aarde iets gebeurt dat tot het ontstaan van beide verschijnselen leidt. Mogelijk is Steve het enige met het blote oog waarneembare verschijnsel dat duidelijkheid kan geven over het verband tussen de chemische en fysische processen die zich binnen en buiten de poollichtovaal afspelen. Overigens houden beroepswetenschappers de koosnaam ‘Steve’ in ere. Ze hebben er wel een andere draai aan gegeven: zij spreken van ‘Strong Thermal Emission Velocity Enhancement’ oftewel STEVE. (EE)
Meer informatie:
Mystery of Purple Lights in Sky Solved With Help From Citizen Scientists

   
14 maart 2018 • Record-heldere radioflits waargenomen
Een onderzoeksteam van de Parkes-radiosterrenwacht in Australië heeft op 9 maart jl. de helderste snelle radioflits tot nu toe geregistreerd. Snelle radioflitsen zijn stoten radiostraling die slechts een fractie van een seconde duren. Het verschijnsel is sinds 2007 bekend, maar tot op heden zijn pas 32 van die korte radioflitsen waargenomen. Vermoed wordt dat ze van buiten ons Melkwegstelsel afkomstig zijn, maar hoe ze precies ontstaan is nog onduidelijk. De ‘recordflits’ verscheen in een periode dat kort na elkaar drie radioflitsen werden opgetekend met de Parkes-radiotelescoop. Dat is een ongebruikelijk hoog aantal voor een onvoorspelbaar verschijnsel als dit. Volgens deskundigen vinden er elke dag wel snelle radioflitsen plaats, maar de meeste ervan blijven onopgemerkt omdat er simpelweg geen radiotelescoop op gericht is. Naar verwachting zal het aantal detecties de komende jaren wel oplopen, omdat meer onderzoeksteams zich met het verschijnsel gaan bezighouden. (EE)
Meer informatie:
Brightest fast radio burst yet recorded at Parkes in Australia (Phys.org)

   
14 maart 2018 • Stephen Hawking (76) overleden
De Britse theoretisch fysicus Stephen Hawking is in de nacht van 13 op 14 maart op 76-jarige leeftijd overleden. Hawking leed al vanaf zijn jeugd aan amyotrofe laterale sclerose (ALS), een aandoening van het zenuwstelsel die hem aan een rolstoel gekluisterd hield. Communiceren met de buitenwereld lukte hem alleen nog via een spraakcomputer, bediend met oog- en wangbewegingen – de enige spieren waarover hij aan het eind van zijn leven nog controle had. Hawking is beroemd geworden door zijn baanbrekende werk aan zwarte gaten. Hij toonde als eerste aan dat zwarte gaten via quantumprocessen toch massa kunnen verliezen – de beroemde Hawkingstraling. Deze inzichten zijn ook van belang voor een beter begrip van de oerknal, en geven richting aan de speurtocht naar een allesomvattende quantumzwaartekrachttheorie. Hawking werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn boek A Brief History of Time (in het Nederlandse vertaald als Het heelal), en zijn optredens in verschillende populaire tv-programma's. Ook was hij de laatste jaren vaak met uitgesproken ideeën en meningen in het nieuws als het ging om kwesties als bemande ruimtevaart, het koloniseren van het heelal, en het bestaan van intelligent buitenaards leven. (GS)

   
13 maart 2018 • Nieuw reisdoel van New Horizons krijgt 'bijnaam' Ultima Thule
'Ultima Thule' is gekozen als voorlopige 'bijnaam' van de verre ijsdwerg 2014 MU69, het volgende reisdoel van ruimtesonde New Horizons. De naam betekent zoveel als 'voorbij Thule'; Thule was een mythisch eiland op hoge noordelijke breedtegraad. New Horizons, gelanceerd in januari 2006, vloog in juli 2015 op kleine afstand langs de dwergplaneet Pluto en zijn grote maan Charon. Op 1 januari 2019 zal een nieuwe 'scheervlucht' worden uitgevoerd, langs een ijsdwerg in de Kuipergordel, officeel 2014 MU69 geheten. Vorig jaar werd het grote publiek uitgenodigd om (voorlopige) namen voor het hemellichaam voor te stellen. Uit de 34.000 ingediende voorstellen is nu 'Ultima Thule' gekozen als toepasselijke bijnaam voor de ijsdwerg. Metingen aan sterbedekkingen hebben het afgelopen jaar uitgewezen dat het vermoedelijk om een haltervormig of dubbel object gaat, dat op geruime afstand wordt vergezeld door een kleine maan. Na de New Horizons-passage zal het onderzoeksteam een officiële naam voorstellen aan de Internationale Astronomische Unie, mede op basis van de wetenschappelijke ontdekkingen. 'Ultima Thule' is dan ook geen officiële naam. (GS)
Meer informatie:
New Horizons Chooses Nickname for 'Ultimate' Flyby Target (origineel persbericht)

   
13 maart 2018 • Alle sterrenstelsels draaien in één miljard jaar rond
Aan de buitenrand heeft elk sterrenstelsel - ongeacht zijn grootte - een rotatieperiode van ongeveer één miljard jaar. Die conclusie trekken radiosterrenkundigen op basis van metingen aan een groot aantal sterrenstelsels, uiteenlopend van kleine dwergstelseltjes tot kolossale spiraalstelsels. In een artikel in Monhtly Notices of the Royal Astronomical Society zetten de onderzoekers uiteen dat er een lineair verband lijkt te bestaan tussen de 'straal' van een sterrenstelsel en de rotatiesnelheid op die afstand van het centrum. Dat lineaire verband betekent dat elk sterrenstelsel aan de buitenrand ongeveer dezelfde rotatieperiode heeft. De buitenrand van een sterrenstelsel valt moeilijk nauwkeurig vast te stellen, maar de nieuwe waarnemingen lijken erop te wijzen dat er in de buitendelen van veel sterrenstelsels (naast gas en pasgeboren jonge sterren) ook een relatief kleine populatie van oude sterren bevindt. De vrij scherpe begrenzing daarvan kan dan beschouwd worden als de buitenrand van het stelsel. Onderzoek aan de rotatie van sterrenstelsels biedt astronomen meer zicht op het ontstaan en de evolutie ervan, en op de rol die donkere materie speelt in het heelal. (GS)
Meer informatie:
Astronomers Discover Galaxies Spin Like Clockwork (origineel persbericht)

   
13 maart 2018 • Quasars zijn geen goede 'wegwijzers' voor protoclusters
Met de Japanse 8,3-meter Subaru-telescoop op Mauna Kea, Hawaii, zijn circa 200 protoclusters ontdekt in het verre, jonge heelal. Protoclusters zijn gebieden waar pasgeboren (proto-)sterrenstelsels wat dichter op elkaar zitten dan gemiddeld. Vanwege hun grote afstand (in dit geval ongeveer 12 miljard lichtjaar) worden ze waargenomen zoals ze er in de jeugd van het heelal uitzagen. In een later stadium zullen de sterrenstelsels sterker samenklonteren en ontstaater een volwaardige cluster of supercluster. Tot nu toe waren slechts zo'n 20 protoclusters bekend. Sterrenkundigen gebruikten waarnemingen aan verre, lichtsterke quasars (de heldere, actieve kernen van sterrenstelsels die een groot zwaar zwart gat in het centrum herbergen) als 'wegwijzers' voor het vinden van protoclusters. De aanname was dat quasaractiviteit zich eerder zou voordoen in zo'n gebied, vanwege de grotere kans op onderlinge botsingen van sterrenstelsels. Uit de nieuwe Subaru-waarnemingen blijkt echter dat quasars zich juist bij voorkeur buiten de protoclusters ophouden. Mogelijk belemmert hun energierijke straling de vorming van andere sterrenstelsels in de directe omgeving. Aan de andere kant werden wel twee zeldzame paren van quasars gevonden die zich dan juist weer in een protocluster bleken te bevinden. De nieuwe waarnemingen zijn gepubliceerd in Publications of the Astronomical Society of Japan. (GS)
Meer informatie:
Double or Nothing: Astronomers Rethink Quasar Environment (origineel persbericht)

   
13 maart 2018 • Jupiters Grote Rode Vlek wordt niet in alle opzichten kleiner
De Grote Rode Vlek, een opmerkelijk standvastige wervelstorm in de atmosfeer van de planeet Jupiter, is de afgelopen anderhalve eeuw een flink stuk gekrompen. Dat kan erop wijzen dat de vlek binnen enkele tientallen jaren zal verdwijnen. Toch vertoont de storm in één opzicht nog groei: hij wordt hoger. Gegevens van onder meer de Hubble-ruimtetelescoop laten zien dat de Grote Rode Vlek de laatste tijd niet alleen kleiner wordt, maar ook steeds sneller in westelijke richting afdrijft. De storm blijft altijd op dezelfde afstand van de evenaar, omdat hij zit ingeklemd tussen twee straalstromen. Dat kan echter niet voorkomen dat hij ten opzichte van de rotatie van de planeet in tegengestelde richting beweegt. Aangenomen werd dat de snelheid waarmee de storm westwaarts beweegt min of meer constant is. Maar uit recente waarnemingen blijkt dat die snelheid toeneemt. Omdat de Grote Rode Vlek aan het krimpen is, was de verwachting dat de inwendige windsnelheden een toename zouden laten zien – net zoals een kunstschaatster sneller gaat draaien als zijn haar armen intrekt. Maar in plaats daarvan lijkt de storm enigszins in hoogte toe te nemen.Tegelijkertijd is de storm dieper van kleur geworden: sinds 2014 is hij intens oranje. Wetenschappers weten niet precies waarom dat gebeurt, maar mogelijk komt het doordat de chemische stoffen die de kleur van de storm bepalen naar grotere hoogten worden getild, waar ze aan meer ultaviolette straling blootstaan. (EE)
Meer informatie:
Jupiter's Great Red Spot Getting Taller as it Shrinks

   
13 maart 2018 • Planetoïden en kometen overspoelen Mars met organisch materiaal
Planetoïden en kometen blijken een veel belangrijkere leverancier te zijn van organisch materiaal op Mars dan gedacht. Tot nu toe gingen astronomen ervan uit dat het organisch materiaal op Mars voornamelijk van stofdeeltjes uit de ruimte komt. Computersimulaties van een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Nederlandse sterrenkundigen duiden er nu op dat een derde van het materiaal afkomstig is van planetoïden en kometen. De bevindingen zijn geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Icarus. In 2015 ontdekte de Marsrover Curiosity overblijfselen van organische moleculen op Mars. Wetenschappers vroegen zich af hoe die organische moleculen op Mars terecht waren gekomen. De heersende theorie was dat de moleculen waren meegelift op interplanetaire stofdeeltjes. Die deeltjes zijn overal. Rond de aarde zien we de stofdeeltjes bijvoorbeeld als ze onze atmosfeer binnendringen en voor 'vallende sterren' zorgen. Een internationaal team van onderzoekers, werkzaam bij SRON Netherlands Institute for Space Research, de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en de University of California Santa Barbara, vermoedde dat de theorie van de stofdeeltjes niet het hele verhaal kon zijn. De wetenschappers dachten dat een deel van de organische moleculen best eens geleverd zou kunnen worden door planetoïden en kometen. Om dat te onderzoeken, bouwden ze een computermodel van de zon, de planeten en honderdduizenden planetoïden en kometen. Vervolgens lieten ze Peregrine, de supercomputer van de Rijksuniversiteit Groningen, een paar weken aan het computermodel rekenen. Uit de berekeningen blijkt dat er per jaar 192 ton koolstof op Mars terechtkomt. Dat is vergelijkbaar met 8 zandwagens. Daarvan komt ongeveer 129 ton (67%) van interplanetaire stofdeeltjes. Maar planetoïden leveren ook nog eens 50 ton per jaar (26%) en kometen zorgen voor zo'n 13 ton (7%) van het organische materiaal. Het onderzoek heeft gevolgen voor toekomstige en huidige Marsmissies. Marsrovers zouden, zo stellen de astronomen, eens goed moeten kijken in de buurt van de inslagkraters van planetoïden. Op die plekken zou namelijk heel wat organisch materiaal te vinden kunnen zijn. Verder heeft het onderzoek ook implicaties voor de kans op leven op exoplaneten. De Groningse PhD-student Kateryna Frantseva die het onderzoek leidde, licht toe: "Bij andere sterren zijn er namelijk ook exo-planetoïden en exokometen. Die kunnen de oppervlakken van exoplaneten voorzien van koolstof. Als er dan ook nog water aanwezig is, dan heb je in ieder geval de vereiste ingrediënten voor leven." De onderzoekers richten hun pijlen nu op de planeet Mercurius, waar water is gevonden. Ze willen inschatten hoeveel water op Mercurius kan worden afgeleverd door planetoïden en kometen. Daarna willen ze hun onderzoek uitbreiden naar planeetstelsels rond andere sterren.
Meer informatie:
Origineel persbericht

   
12 maart 2018 • Opnieuw 15 exoplaneten ontdekt bij rode dwergsterren
Opnieuw zijn vijftien exoplaneten ontdekt rond koele, rode dwergsterren. De Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler detecteerde periodieke dipjes in de helderheid van deze sterren, mogelijk veroorzaakt doordat er planeten omheen draaien die eens per omloop voor de ster langs bewegen. Vervolgwaarnemingen met de Subaru-telescoop op Mauna Kea, Hawaii, en de Nordic Optical Telescope op La Palma hebben nu inderdaad bevestigd dat het om bonafide planeten gaat. In vrijwel alle gevallen gaat het om zogeheten super-aardes: planeten die een slag groter zijn dan onze aarde. Bij de ster K2-155 zijn zelfs drie van die super-aardes gevonden. De buitenste, K2-155d, bevindt zich mogelijk in de bewoonbare zone van zijn moederster: op het oppervlak van deze planeet zou stromend water kunnen voorkomen. De nieuwe ontdekkingen, gedaan door een internationaal team onder leiding van Japanse astronomen, zijn gepubliceerd in The Astronomical Journal. (GS)
Meer informatie:
15 new planets confirmed around cool dwarf stars (origineel persbericht)

   
12 maart 2018 • Gammastraling Melkwegcentrum waarschijnlijk afkomstig van millisecondepulsars
De mysterieuze gammastraling uit het centrale deel van het Melkwegstelsel is niet afkomstig van donkere materie. Die conclusie trekken Australische onderzoekers op basis van modelberekeningen. De Amerikaanse ruimtetelescoop Fermi ontdekte dat er veel gammastraling afkomstig is uit het Melkwegcentrum. De bron daarvan is onbekend. Volgens sommige theorieën zou het om energierijke straling gaan die geproduceerd wordt bij de wederzijdse annihilatie van donkere-materiedeeltjes. Naar algemeen wordt aangenomen is het Melkwegstelsel gehuld in een min of meer bolvormige halo van donkere materie, met de grootste dichtheid in het centrum. Een analyse van de Fermi-waarnemingen, in combinatie met hydrodynamische modelberekeningen, laat nu echter zien dat de verdeling zoals die door Fermi is waargenomen niet bolvormig is, maar sterker afgeplat. Dat komt volgens de onderzoekers beter overeen met de bekende verdeling van sterren in het Melkwegcentrum. In Nature Astronomy suggereren ze daarom dat de diffuse gammastraling geproduceerd wordt door een populatie van duizenden millisecondepulsars in het centrum van het Melkwegstelsel - kleine, compacte en extreem snel roterende sterren die achterblijven na supernova-explosies. (GS)
Meer informatie:
Mysterious signal comes from very old stars at centre of our galaxy (origineel persbericht)

   
12 maart 2018 • Hubble ontdekt 'dood' sterrenstelsel in 'nabije' heelal
Een sterrenstelsel in de relatief nabije Perseus-cluster blijkt geen enkele stervormingsactiviteit meer te vertonen. NGC 1277, zoals het stelsel heet, bestaat uit louter oude sterren, die miljarden jaren geleden zijn ontstaan. Jongere sterren komen er in het sterrenstelsel niet meer voor. NGC 1277 is vier maal zo klein als ons eigen Melkwegstelsel, maar bevat toch twee maal zo veel sterren. Die zijn allemaal ontstaan tijdens een enorme 'geboortegolf' in de jeugd van het heelal. De stervormingsactiviteit in het stelsel moet toen ongeveer duizend maal zo hoog zijn geweest als die in ons Melkwegstelsel. Dat er daarna geen nieuwe sterren meer zijn ontstaan, blijkt uit spectroscopisch onderzoek van het stelsel, en vooral ook uit het volledig ontbreken van 'blauwe' (jonge) bolvormige sterrenhopen. De nieuwe waarnemingen zijn deze week online gepubliceerd in Nature. Eerder heeft de Hubble-telescoop zulke 'rode en dode' sterrenstelsels ontdekt in het pasgeboren heelal, op zeer grote afstand van de aarde. NGC 1277 is bijzonder vanwege de relatief kleine afstand van 240 miljoen lichtjaar. (GS)
Meer informatie:
Arrested Development: Hubble Finds Relic Galaxy Close to Home (origineel persbericht)

   
9 maart 2018 • Ruimtesonde BepiColombo mag op transport naar lanceerbasis
De Europees/Japanse ruimtemissie BepiColombo heeft een grondige inspectie doorstaan en is klaar om eind deze maand vanuit Nederland te worden verscheept naar de lanceerbasis in Kourou, Frans-Guyana. Dat heeft het Europese ruimteagentschap ESA bekendgemaakt. De vroegst mogelijke lanceerdatum is 5 oktober. De BepiColombo-missie – genoemd naar de Italiaanse wetenschapper Giuseppe ‘Bepi’ Colombo – bestaat uit twee ruimtesondes die beide in een omloopbaan om Mercurius worden gebracht. De ruim een ton zware Mercury Planetary Orbiter (MPO) zal de planeet zelf uitgebreid gaan bestuderen. De kleine Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) gaat onderzoek doen aan het magnetische veld van de planeet en de invloed die de zonnewind daarop uitoefent. Het tweetal wordt met behulp van een speciale transportmodule van de aarde naar Mercurius gebracht. De aandrijving gebeurt met een combinatie van zonne-energie, een ionenmotor en alles bij elkaar negen ‘zwaartekrachtsslingers’ waarbij dicht langs de planeten aarde (2020), Venus (2020 en 2021) en Mercurius (2021-2025) wordt gevlogen. De techniek om het zwaartekrachtsveld van een planeet te gebruiken om een ruimtesonde van snelheid en koers te doen veranderen, werd in 1974 op initiatief van Colombo voor het eerst in de praktijk gebracht bij de ruimtemissie Mariner 10. Sindsdien hebben ook talrijke andere ruimtemissies van dit goedkope transportmiddel gebruik gemaakt. Deze methode heeft wel als nadeel dat de reis lang duurt: BepiColombo zal op z’n vroegst begin december 2025 op zijn bestemming aankomen. (EE)
Meer informatie:
BepiColombo gets green light for launch site

   
8 maart 2018 • HSC Viewer geeft toegang tot beelden van Japanse hemelsurvey
De Nationale Sterrenwacht van Japan (NAOJ) heeft een viewer gemaakt waarmee iedereen kan inzoomen op stukjes hemel die met de Hyper Suprime-Cam (HSC) van de Subaru-telescoop op Hawaï zijn vastgelegd. De HSC Viewer is toegankelijk via de webbrowser op pc of tablet. De Hyper Suprime-Cam is sinds 2013 in gebruik. De kolossale digitale camera maakt opnamen die uit 870 miljoen pixels bestaan. Bijzonder aan de camera is zijn zeer grote beeldveld, met een oppervlak dat negen keer zo groot is als de vollemaan. De HSC is in 2014 begonnen aan een uitgebreid surveyprogramma, waarvoor 300 waarnemingsnachten zijn gereserveerd. Onlangs is de eerste 20 procent van deze HSC-SSP-survey vrijgegeven. Het gaat om 80 terabytes aan data, die nu met de HSC Viewer toegankelijk zijn gemaakt. Op de Subaru-beelden zijn tal van exotische hemelobjecten te zien, waaronder een flink aantal botsende sterrenstelsels die de meest merkwaardige vormen hebben aangenomen. Aan een programma waarbij ‘burgerwetenschappers’ kunnen helpen bij de classificatie van deze objecten wordt nog gewerkt. (EE)
Meer informatie:
Amazing universe captured with the Subaru Telescope! 'HSC Viewer' released to the public

   
8 maart 2018 • Waterdamp bevordert aerosolvorming in de atmosferen van exoplaneten
Wetenschappers van Johns Hopkins University hebben met behulp van laboratoriumexperimenten de vorming van aerosolen in de atmosferen van exoplaneten nagebootst. De resultaten kunnen worden gebruikt om de waarnemingen van de toekomstige James Webb-ruimtetelescoop te leren begrijpen (Nature Astronomy, 5 maart). Aerosolen zijn vaste deeltjes die in de atmosfeer rondzweven. Wanneer de atmosfeer van een exoplaneet veel aerosolen bevat, laat de samenstelling ervan zich moeilijker vaststellen met behulp van een telescoop. Bij de bepaling van de atmosferische samenstelling van een exoplaneet wordt gekeken naar de spectrale ‘vingerafdrukken’ van de verschillende gassen. Aerosolen onderdrukken deze vingerafdrukken. Met behulp van de laboratoriumexperimenten is onderzocht in hoeverre er in de atmosferen van relatief kleine, koele exoplaneten aerosolvorming optreedt. Daartoe zijn negen verschillende ‘planeten’ van uiteenlopende temperaturen nagebootst waarvan de atmosferen wisselende hoeveelheden koolstofdioxide, waterstof, waterdamp en enkele andere gassen bevatten. Deze mengsels werden aan een elektrische stroom blootgesteld om chemische reacties in gang te zetten. De experimenten lieten zien dat in alle gevallen aerosolen werden geproduceerd, maar niet steeds evenveel. Het zijn met name waterrijke atmosferen waarin aerosolen gemakkelijk tot ontwikkeling komen. Dat is verrassend, omdat tot nu toe werd aangenomen dat met name koolwaterstoffen bevorderlijk zijn voor de aerosolvorming. Een andere ontdekking is dat de diverse aerosolen grote kleurverschillen vertonen, wat van invloed kan zijn voor de hoeveelheid warmte die zij opnemen. In hoeverre dat gevolgen kan hebben voor de ‘leefbaarheid’ van een planeet zal nog nader worden onderzocht. (EE)
Meer informatie:
The Cosmic Cocktail of Exoplanet Atmospheres

   
7 maart 2018 • Orkanen woeden ook diep in het inwendige van reuzenplaneet Jupiter
Astronomen hebben met data van de NASA-sonde Juno ontdekt dat de winden op de planeet Jupiter diep doordringen in het binnenste van de planeet. Het resultaat is belangrijk voor de modellen van de inwendige structuur van Jupiter, waarover nog weinig bekend is (Nature, 8 maart). Jupiter is verreweg de grootste planeet van het zonnestelsel en heeft 2,5 keer zoveel massa als alle andere planeten bij elkaar. Hij behoort tot de zogeheten gasreuzen, die vooral uit gas bestaan en geen vast oppervlak hebben. De planeet is gehuld in wolken en er woeden stevige orkanen. De ruimtesonde Juno draait sinds 2016 om Jupiter om de vele openstaande vragen rond de gasreus te beantwoorden. Dat heeft nu waardevolle informatie opgeleverd over Jupiters zwaartekrachtsveld. Om het inwendige van de planeet goed te begrijpen is informatie over de diepe atmosfeer nodig. De straalstromen en orkanen worden al lange tijd waargenomen, maar tot nu toe was onbekend tot welke diepte ze reiken. De Juno-gegevens laten zien dat de winden tot een diepte van zo’n 3000 kilometer doordringen. Daaronder gedraagt Jupiter zich als een vast object, waarbij de differentiële rotatie (het verschijnsel dat gas aan de evenaar sneller roteert dan dat aan de polen) enorm afneemt vergeleken met die in de atmosfeer. Astrofysicus Yamila Miguel, tweede auteur van een van de artikelen die in Nature zijn verschenen en coauteur van de beide andere, werkt aan modellen die de waarnemingen van Juno verklaren. ‘Deze nieuwe kennis is cruciaal voor ons begrip van het inwendige van de planeet, van zijn samenstelling en van de verdeling van materiaal in het binnenste,’ aldus Miguel, die sinds kort is verbonden aan de Sterrewacht Leiden. ‘Nu we weten hoe diep de winden reiken, kunnen we de reuzenplaneet van ons zonnestelsel ook echt beginnen te begrijpen.’ 
Meer informatie:
Oorspronkelijk persbericht

   
7 maart 2018 • Historische Yerkes-sterrenwacht wordt gesloten
Na meer dan een eeuw van astronomische waarnemingen valt het doek voor de Yerkes-sterrenwacht in de Amerikaanse staat Wisconsin. Dat heeft de eigenaar van de sterrenwacht, de Universiteit van Chicago, besloten. Per 1 oktober komt worden alle activiteiten in het gebouw stopgezet. Wat er daarna met het historische gebouw, waarin de grootste refractor (lenzenkijker) ter wereld staat opgesteld, zal gebeuren is nog onduidelijk. In de in 1897 opgerichte Yerkes-sterrenwacht hebben tal van befaamde astronomen gewerkt, onder wie George Ellery Hale, Edwin Hubble en Subrahmanyan Chandrasekhar. In het hoofdgebouw was tot in de jaren 60 de astronomische faculteit van de Universiteit van Chicago gevestigd. De afgelopen decennia heeft deze universiteit echter flink geïnvesteerd in de Magellan-telescopen in Chili en in ruimtetelescopen. Hierdoor is het wetenschappelijke belang van de Yerkes-sterrenwacht sterk afgenomen. Het instituut fungeerde de laatste tijd voornamelijk als educatief centrum. (EE)
Meer informatie:
UChicago activities at Yerkes Observatory to end in 2018

   
7 maart 2018 • ALMA-telescoop ‘kijkt’ in het inwendige van de Orionnevel
Nieuwe gegevens van de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) en andere telescopen zijn gebruikt om een spectaculaire afbeelding te maken van een web van filamenten in de bekende Orionnevel. De Orionnevel is een stervormingsgebied op ongeveer 1350 lichtjaar van de aarde. De filamenten bestaan uit koud gas en zijn dus niet roodgloeiend heet, zoals de (gekozen) kleuren op de afbeelding suggereren. De sliertige, vezelachtige structuren van koud gas zijn alleen waarneembaar met telescopen zoals ALMA, die in het millimetergolflengtebereik werken. Het koude gas dient als ‘grondstof’ voor de vorming van nieuwe sterren. Het stort onder invloed van zijn eigen zwaartekracht geleidelijk ineen totdat het voldoende is samengeperst om een of meer ​​protosterren te vormen – de voorlopers van sterren. Een team van wetenschappers, onder wie Alvaro Hacar González van de Sterrewacht Leiden, heeft de filamenten onderzocht om meer te weten te komen over hun structuur en samenstelling. Ze gebruikten ALMA om te zoeken naar sporen van het diazenyliumgas waaruit deze structuren voor een deel bestaan. Bij dit onderzoek wist het team een ​​netwerk van 55 filamenten te identificeren. (EE)
Meer informatie:
Oorspronkelijk persbericht

   
6 maart 2018 • Hubble ontdekt asymmetrische stofwolk rond jonge ster
Met de Hubble Space Telescope is een gigantische asymmetrische stofschijf ontdekt rond de jonge ster HR 4796A. De ster is ca. 8 miljoen jaar oud en ruim twintig maal zo lichtsterk als de zon. Eerder ontdekte Hubble al een relatief kleine, smalle ring van warm stof rond de ster, op een afstand van ca. 11 miljard kilometer. Op de foto is die ring zichtbaar als een kleine, heldere structuur rond het centrale zwarte vlekje dat de ster maskeert. De nieuw ontdekte 'puinschijf' bestaat uit stofdeeltjes die het resultaat zijn van onderlinge botsingen van wat grotere 'planetesimalen' - kilometersgrote brokstukken waaruit uiteindelijk nieuwe planeten kunnen ontstaan. De schijf heeft een middellijn van ca. 250 miljard kilometer. De ontdekking is gepubliceerd in The Astronomical Journal. Astronomen weten niet precies waardoor de grote schijf zo'n asymmetrische structuur heeft. Mogelijk is die het gevolg van de beweging van de ster door de interstellaire ruimte, en is er sprake van een soort 'boeggolf'. Het is ook denkbaar dat de asymmetrische vorm is ontstaan onder invloed van de begeleider van de ster, HR 4796B. Die bevindt zich op de foto rechtsonder, buiten beeld, op een afstand van minstens 90 miljard kilometer. In 1983 werd voor het eerst een 'puinschijf' ontdekt, door de Nederlands-Amerikaanse ruimtetelescoop IRAS, rond de ster Bèta Pictoris. Inmiddels zijn er talloze bekend uit infraroodmetingen, en hebben telescopen als Hubble er enkele tientallen ook daadwerkelijk in beeld gebracht. (GS)
Meer informatie:
Hubble Finds Huge System of Dusty Material Enveloping the Young Star HR 4796A (origineel persbericht)

   
6 maart 2018 • Planetoïde wordt interstellaire ruimte in geslingerd
Astronomen hebben vastgesteld dat de in oktober 2017 ontdekte planetoïde A/2017 U7 op het punt staan om ons zonnestelsel te verlaten. Het enkele tientallen kilometers grote object doorloopt namelijk een zogeheten hyperbolische baan. In dat opzicht lijkt ‘U7’ op het bijzondere object 'Oumuamua, maar anders dan deze laatste is hij niet uit de interstellaire ruimte afkomstig. Hij komt uit de Oortwolk – de kolossale wolk van ijsachtige objecten rondom ons zonnestelsel. De Oortwolk telt waarschijnlijk biljoenen ‘ijsdwergen’ die in wijde banen om de zon draaien. Heel soms raakt de omloopbaan van zo’n object verstoord, bijvoorbeeld doordat een ster de Oortwolk op relatief geringe afstand heeft gepasseerd of door een botsing met een soortgenoot. Het van koers geraakte object ‘valt’ dan naar het centrale deel van het zonnestelsel en kan zich daarbij tot een komeet ontwikkelen. Op dit moment volgt A/2017 U7 echter geen ‘coma’ of staart van waterdamp, zoals kometen die vertonen. Vandaar dat hij voorlopig te boek staat als planetoïde. Het is echter best mogelijk dat daar nog verandering in komt. U7 is momenteel 1,1 miljard kilometer van de zon verwijderd en komt niet veel dichterbij meer. In september 2019 zal de planetoïde/ijsdwerg een wijde bocht om de zon maken en vervolgens de interstellaire ruimte in verdwijnen. Dat komt doordat hij tijdens zijn reis naar het centrale deel van het zonnestelsel een beetje extra snelheid heeft gekregen door de zwaartekrachtsinvloed van de planeet Jupiter. Dat geeft hem net genoeg snelheid om aan ons zonnestelsel te ontsnappen. Overigens is vorige maand nóg een planetoïde in een hyperbolische omloopbaan ontdekt: A/2018 C2. Zoals het er nu naar uitziet is diens baan echter alleen hyperbolisch ten opzichte van het centrum van de zon en niet ten opzichte van het zwaartepunt van ons zonnestelsel. Dat betekent dat hij net niet aan het zonnestelsel kan ontsnappen, maar een zeer langgerekte ellipsbaan zal doorlopen die hem in de zeer verre toekomst weer in de buurt van de zon brengt. (EE)
Meer informatie:
An Asteroid Is About to Embark on a Very Long Voyage to Interstellar Space

   
5 maart 2018 • Quantumformule duikt op in macrokosmos
In de sterrenkunde kom je veel voorbeelden tegen van platte, roterende materieschijven: de ringen rond de planeet Saturnus, protoplanetaire schijven van gas en stof rond pasgeboren sterren, en de centrale schijven van spiraalvormige sterrenstelsels. Vaak vertonen zulke schijven golfpatronen of welvingen die zich op de een of andere manier door de schijf voortplanten, en waarvan de oorsprong niet altijd helder is. Traditiegetrouw worden dit soort patronen en verschijnselen wiskundig beschreven door theorieën die enkele eeuwen geleden al ontwikkeld werden door de Franse wiskundigen Lagrange en Laplace. Theoretisch werk van Konstantin Batygin van het Calfironia Institute of Technology heeft nu echter aangetoond dat ze ook beschreven kunnen worden met de Schrödinger-vergelijking, die bij natuurkundigen bekend is uit de quantumfysica. De Schrödinger-vergelijking beschrijft het golfkarakter van elementaire deeltjes. Het verrassende resultaat is gepubliceerd in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. (GS)
Meer informatie:
Massive Astrophysical Objects Governed by Subatomic Equation (origineel persbericht)

   
5 maart 2018 • Rode reus triggert röntgenexplosie van neutronenster
De Europese ruimtetelescoop Integral heeft de 'wedergeboorte' van een neutronenster waargenomen, als gevolg van materieoverdracht van een begeleidende rode reuzenster. Volgens de onderzoekers zou het om de eerste röntgenuitbarsting van de neutronenster kunnen gaan; in de afgelopen vijftien jaar is nooit eerder röntgenstraling van dit object waargenomen. De röntgenuitbarsting werd gezien op 13 augustus 2017, in het dichtbevolkte centrale deel van ons Melkwegstelsel. Uit de waarnemingen blijkt dat het hier gaat om een zeldzame symbiotische röntgendubbelster: een opgezwollen rode reus, vergezeld door een extreem compacte neutronenster. Van zulke bijzondere dubbelsterren zijn er slechts een stuk of tien bekend in het Melkwegstelsel. Gas dat door de rode reus de ruimte in wordt geblazen, komt met hoge snelheid op de neutronenster terecht, waarbij het zo sterk wordt verhit dat het röntgenstraling uitzendt. De nieuwe metingen zijn gepubliceerd in Astronomy & Astrophysics. Het gaat hier wel om een merkwaardig object: rode reuzen zijn oude sterren, terwijl de neutronenster ogenschijnlijk heel jong is, getuige zijn sterke magneetveld. Daar staat tegenover dat hij een heel trage rotatie vertoont (één omwenteling in ongeveer twee uur), wat weer ongewoon is voor jonge neutronensterren. De onderzoekers vermoeden dat het misschien eerst een (oude) witte dwerg was, die als gevolg van materieoverdracht van de rode reus zo zwaar is geworden dat hij verder ineen is gestort tot een neutronenster. (GS)
Meer informatie:
Donor star breathes life into zombie companion (origineel persbericht)

   
5 maart 2018 • Rosetta-komeet ontstond bij botsing
De haltervormige kern van komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, die in 2014 en 2015 in closeup bestudeerd is door de Europese ruimtesonde Rosetta, is het resultaat van een 'zachte' botsing van twee kleinere kometen. Die conclusie trekken Franse onderzoekers op basis van gedetailleerde computersimulaties. Al eerder was gesuggereerd dat de merkwaardig gevormde komeetkern ontstaan zou zijn in de nasleep van een heftige botsing van twee hemellichamen, doordat verpulverd materiaal weer langzaam maar zeker aaneen zou klonteren. Die botsing zou dan in de begindagen van het zonnestelsel hebben plaatsgevonden. Onduidelijk was hoe de resulterende poreuze komeet daarna een paar miljard jaar lang intact gebleven zou kunnen zijn. De nieuwe simulaties laten zien dat ook een veel 'zachtere' botsing van twee kleine kometen, met een onderlinge snelheid van ca. 1 kilometer per seconde, aanleiding kan geven tot de huidige haltervorm. Aan de kant van de botsing zou materiaal weliswaar verpulverd raken, maar aan de tegenovergestelde zijden van de twee botsende hemellichamen zou de hogere dichtheid gehandhaafd blijven. Binnen een paar uur tot hooguit een paar dagen na de botsing voegen de twee 'kernen' zich dan weer samen. De nieuwe theorie biedt ook een mooie verklaring voor sommige bijzondere kenmerken van de Rosetta-komeet, zoals holtes en gelaagde structuren (die zouden ontstaan doordat kleinere deeltjes na de 'versmelting' op het oppervlak blijven neerregenen), alsmede voor het hoge gehalte aan 'pirmitieve' vluchtige bestanddelen. (GS)
Meer informatie:
Comet Chury formed by a catastrophic collision (origineel persbericht op EurekAlert)

   
5 maart 2018 • Eerste licht voor interferometrisch instrument MATISSE
Het nieuwe MATISSE-instrument op de Very Large Telescope Interferometer (VLTI) van de ESO-sterrenwacht op Paranal, in het noorden van Chili, heeft met succes zijn eerste waarnemingen gedaan. MATISSE is het krachtigste interferometrische instrument ter wereld op mid-infrarode golflengten. Het zal met behulp van hoge-resolutie-opnamen en -spectra de gebieden rond jonge sterren onderzoeken waar zich planeten vormen, evenals de omgevingen van superzware zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels. Bij de eerste MATISSE-waarnemingen zijn de hulptelescopen van de VLTI gebruikt om enkele van de helderste sterren aan de nachtelijke hemel te onderzoeken, waaronder Sirius, Rigel en Betelgeuze. Deze waarnemingen toonden aan dat het instrument goed werkt. MATISSE (Multi AperTure mid-Infrared SpectroScopic Experiment) neemt infraroodlicht waar – licht tussen de zichtbare en microgolfgolflengten van het elektromagnetische spectrum, met golflengten van 3 tot 13 micrometer. Het is een spectro-interferometer-instrument van de tweede generatie voor de Very Large Telescope van ESO, dat gebruik maakt van meerdere telescopen en het golfkarakter van licht benut. Op die manier maakt het detailrijkere beelden van hemelobjecten dan met de bestaande (of geplande) enkelvoudige telescopen op deze golflengten mogelijk is. De ontwikkeling van MATISSE, waar een groot aantal ingenieurs en astronomen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en van ESO bij betrokken was, heeft 12 jaar geduurd. Ook de veeleisende werkzaamheden die nodig waren om dit zeer complexe instrument te installeren en te testen hebben veel tijd gekost. Maar nu hebben de eerste waarnemingen dan bevestigd dat MATISSE functioneert zoals verwacht. De eerste MATISSE-waarnemingen van de rode superreuzenster Betelgeuze, die naar verwachting binnen een paar honderdduizend jaar als supernova zal exploderen, hebben aangetoond dat er nog steeds nieuwe dingen aan deze ster te ontdekken zijn. De nieuwe waarnemingen laten zien dat de ster een andere grootte lijkt te hebben wanneer hij op andere golflengten wordt waargenomen. Gegevens als deze zullen astronomen in staat stellen om de omgeving van deze enorme materie-uitstotende ster verder te onderzoeken. De hoofdonderzoeker van MATISSE, Bruno Lopez (Observatoire de la Côte d’Azur in Nice, Frankrijk), legt uit wat de kracht van het instrument is: ‘Enkelvoudige telescopen kunnen een beeldscherpte bereiken die beperkt wordt door de grootte van hun spiegels. Om een ​​nog hogere resolutie te verkrijgen, combineren – of interfereren – we het licht van vier verschillende VLT-telescopen. Op die manier kan MATISSE in het golflengtebereik van 3 tot 13 micrometer scherpere beelden maken dan welke andere telescoop ook, en de toekomstige waarnemingen aanvullen die de James Webb Space Telescope vanuit de ruimte zal gaan doen.’ MATISSE zal bijdragen leveren aan diverse fundamentele onderzoeksgebieden in de astronomie, en zich vooral richten op de binnenste regionen van planeet-vormende schijven rond jonge sterren, het onderzoek van sterren in verschillende levensstadia en de omgeving van superzware zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels.Thomas Henning, directeur van het Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg, Duitsland, en mede-hoofdonderzoeker van MATISSE, zegt: ‘Door met MATISSE naar de binnenste delen van protoplanetaire schijven te kijken, hopen we de oorsprong van de verschillende mineralen in deze schijven te kunnen achterhalen – mineralen die later de vaste kernen van aarde-achtige planeten gaan vormen.’ Walter Jaffe, projectwetenschapper en mede-hoofdonderzoeker namens de Universiteit Leiden, en Gerd Weigelt, mede-hoofdonderzoeker van het Max Planck Instituut voor Radioastronomie (MPIfR), Bonn, Duitsland, voegen daaraan toe: ‘MATISSE zal ons spectaculaire beelden geven van planeet-vormende gebieden, meervoudige sterren en de stofrijke schijven die superzware zwarte gaten voeden. We hopen ook details van exotische objecten in ons zonnestelsel te kunnen waarnemen, zoals vulkanen op Io, en de atmosferen van reusachtige exoplaneten.’ MATISSE combineert het licht van maximaal vier van de Unit-telescopen of maximaal vier van de hulptelescopen die deel uitmaken van de VLTI, waarbij zowel spectra worden vastgelegd als opnamen worden gemaakt. Aldus kunnen MATISSE en de VLTI tezamen de beeldscherpte van een telescoop met een diameter van maximaal 200 meter evenaren en de meest detailrijke beelden maken die ooit op mid-infrarode golflengten zijn verkregen.De eerste tests werden uitgevoerd met de hulptelescopen, maar voor de komende maanden zijn ook waarnemingen met de vier Unit-telescopen van de VLT gepland. MATISSE superponeert het licht van een astronomisch object zoals dat uit de diverse telescopen komt, wat resulteert in een interferentiepatroon dat informatie bevat over het uiterlijk van het object, waaruit een beeld kan worden gereconstrueerd. MATISSE's eerste licht betekent een grote stap voorwaarts op het gebied van de optische/infrarood-interferometrie en zal astronomen in staat stellen om interferometrische beelden te verkrijgen die over een breder golflengtegebied fijnere details tonen dan momenteel mogelijk is. MATISSE zal ook de instrumenten aanvullen die gepland zijn voor ESO’s toekomstige Extremely Large Telescope (ELT), met name METIS (de Mid-infrared ELT Imager and Spectrograph). MATISSE zal helderdere objecten waarnemen dan METIS, maar met een hogere ruimtelijke resolutie. Andreas Glindemann, projectmanager van MATISSE bij ESO, concludeert: ‘Aan de verwezenlijking van MATISSE hebben vele mensen gedurende vele jaren gewerkt en het is geweldig om te zien dat het instrument zo goed werkt. We kijken uit naar de spannende wetenschap die eraan komt!’
Meer informatie:
Origineel persbericht

   
1 maart 2018 • Verder uitstel dreigt voor James Web Space Telescope
Volgens het wetenschappelijke tijdschrift Science staat de James Webb Space Telescope (JWST), de grote opvolger van de Hubble-ruimtetelescoop, meer tegenslag te wachten. Een rapport van de Government Accountability Office (GAO) – de ‘Algemene Rekenkamer’ van de VS, die toezicht houdt op de overheidsuitgaven – geeft aan dat de kans groot is dat de lancering van de ruimtetelescoop nogmaals moet worden uitgesteld. Hierdoor zou het project door het in 2011 opgelegde budgetplafond van 8 miljard dollar heen breken.  De JWST is een veel complexer instrument dan de Hubble-ruimtetelescoop. Ergens is het dus niet verrassend dat dit project – de kostbaarste wetenschappelijke missie waaraan NASA (samen met haar Europese en Canadese zusterorganisaties) ooit aan begonnen is – niet helemaal volgens plan verloopt. Aanvankelijk stond de lancering van de nieuwe ruimtetelescoop gepland voor 2010, maar door kostenoverschrijdingen en technische problemen is de lanceerdatum steeds verder vooruitgeschoven. Zoals het er nu voorstaat, zal de lancering plaatsvinden in de eerste helft van 2019, maar volgens het GAO-rapport is het nog maar de vraag of dat haalbaar is. Een van de knelpunten is het opvouwbare zonnescherm van de JWST. Uit tests is gebleken dat het openvouwen ervan langer duurt dan verwacht. Mogelijk zijn er meer tests nodig om er zeker van te zijn dat deze ‘parasol’ van dunne kunststof na de lancering goed functioneert. Ook het samenvoegen van de verschillende onderdelen van de ruimtetelescoop is nog veel tijd gemoeid. Inmiddels is er echter nog maar anderhalve maand speling in de planning van het project. De GAO acht het dan ook waarschijnlijk dat de lancering nogmaals moet worden uitgesteld, wat tot nieuwe kostenoverschrijdingen zou leiden. In reactie op het rapport zegt NASA de zaak te onderzoeken en in april met een eigen rapport te komen. (EE)
Meer informatie:
Flagship U.S. space telescope facing further delays

   
1 maart 2018 • Atmosfeer van exoplaneet WASP-39b bevat opmerkelijk veel water
Met behulp van de ruimtetelescopen Hubble en Spitzer zijn Britse en Amerikaanse astronomen meer te weten gekomen over de atmosfeer van de exoplaneet WASP-39b. De atmosfeer van deze hete planeet, die ongeveer net zoveel massa heeft als Saturnus, blijkt nogal wat water(damp) te bevatten: drie keer zoveel als Saturnus. WASP-39b cirkelt om een ster die 700 lichtjaar van de aarde is verwijderd. Dat zijn atmosfeer water bevat, komt niet als een verrassing, maar dat het zo veel is wél. Deze ‘hete Saturnus’ draait namelijk op acht keer zo kleine afstand om zijn ster als Mercurius om de zon en kent een ‘dagtemperatuur’ van 750 graden Celsius. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat de planeet op zijn huidige plek is ontstaan. Vermoedelijk is hij op veel grotere afstand van zijn ster gevormd, waar veel ijsachtig materiaal beschikbaar was, en later naar binnen toe gemigreerd. (EE)
Meer informatie:
Hubble observes exoplanet atmosphere in more detail than ever before

   
28 februari 2018 • Astronomen detecteren waterstof in de prille oertijd van het heelal
Met behulp van een kleine radio-antenne in West-Australië hebben wetenschappers van Arizona State University en het Massachusetts Institute of Technology een signaal opgevangen dat is veroorzaakt door de eerste sterren in het heelal. Het gaat om een uiterst zwak signaal op een golflengte die ook nog eens ernstig wordt gehinderd door (veel sterkere) aardse stoorzenders. Toch lijken de betrokken astronomen zeker te zijn van hun resultaat (Nature, 1 maart). Het signaal is het gevolg van de interactie van de intense uv-straling van de oersterren met vrij rondzwervende waterstofatomen, die in reactie daarop fotonen van de kosmische achtergrondstraling op een golflengte van 21 centimeter gingen absorberen. Dat verschijnsel was al theoretisch voorspeld, maar het gemeten signaal is wel tweemaal zo sterk als de voorspellingen aangaven. Volgens de onderzoekers wijst dat erop dat de ‘mist’ van neutraal waterstofgas waarmee het heelal destijds gevuld was kouder was dan verwacht of dat de temperatuur van de kosmische achtergrondstraling hoger was dan verwacht. Een lagere temperatuur van het interstellaire gas zou het gevolg kunnen zijn van interacties met donkeremateriedeeltjes, mits deze niet veel zwaarder waren dan protonen en niet al te hoge snelheden hadden. Het gedetecteerde signaal geeft aan dat de eerste sterren in het heelal ongeveer 180 miljoen jaar na de oerknal begonnen te stralen. (EE)
Meer informatie:
Dusting for fingerprints of the first stars in the universe

   
28 februari 2018 • Maan ontstond wellicht eerder dan de aarde
Tijdens haar prille jeugd was de aarde eventjes geen planeet, maar een hete, snel ronddraaiende ‘donut’ van verdampt gesteente, een zogeheten synestia. De oorzaak: een botsing met een ander planeetachtig object. In die synestia zou zich achtereenvolgens de maan en de aarde hebben gevormd (Journal of Geophysical Research - Planets, 28 februari). De ‘synestia’ is een concept dat vorig jaar werd geïntroduceerd door Simon Lock van de Harvard-universiteit en Sarah Stewart van de universiteit van Californië in Davis. Het nieuwe ontstaansmodel moet een betere verklaring geven voor de chemische eigenschappen van onze maan, die in sommige opzichten afwijken van die van de aarde. Het standaardscenario, dat uitgaat van een schampende botsing tussen de aarde en een planeet ter grootte van Mars, kan het ontstaan van de maan alleen verklaren als die botsing aan heel specifieke eisen voldeed. Kort samengevat zou zich een ring van puin rond de aarde hebben gevormd, die later samenklonterde tot de maan. Ook het synestia-model gaat uit van een botsing. Daarbij zou de aarde in eerste instantie echter zijn veranderd in een kolossale, ronddraaiende wolk van 90% gesmolten en 10% verdampt gesteente. Een stukje naast het centrum van deze ‘synestia’ zou zich een kleine hoeveelheid gesmolten gesteente hebben bevonden, die als ‘groeikern’ voor de maan fungeerde. Tijdens het afkoelen van de synestia begon het verdampte gesteente te condenseren en naar het centrum toe te ‘regenen’. Een deel ervan kwam onderweg de groeikern tegen, waardoor deze binnen enkele tientallen jaren kon uitgroeien tot de maan. De rest van het gesteente verzamelde zich in de loop van ongeveer duizend jaar in het centrum, waar zich de aarde vormde. Volgens Lock en Stewart is dit het eerste model dat alle zwakke punten van het standaardscenario weet te omzeilen. Toch verkeert het nog in de voorbereidende fase en zal het nog verder moeten worden uitgewerkt. (EE)
Meer informatie:
The moon formed inside a vaporized Earth synestia

   
27 februari 2018 • Bacteriën op Saturnusmaan Enceladus?
Laboratoriumproeven van Duitse en Oostenrijkse onderzoekers wijzen uit dat er in de ondergrondse oceaan van de ijzige Sasturnusmaan Enceladus bacteriën zouden kunnen leven. In het lab werden de omstandigheden in de ondergrondse oceaan nagebootst. Een methaan producerende microbe, Methanothermococcus okinawensis, blijkt zich onder die omstandigheden uitstekend te kunnen handhaven, zo schrijven de onderzoekers in Nature Communications. Vanuit de verbrogen Enceladus-oceaan spuiten geisers de ruimte in door barsten en spleten in het oppervlak. De Amerikaanse planeetverkenner Cassini ontdekte dat er in de geisers ook methaan voorkomt. Het is volgens de onderzoekers niet onmogelijk dat dat methaangas door micro-organismen wordt geproduceerd. Die zouden energie ontlenen aan moleculair waterstof dat op de bodem van de ondergrondse oceaan ontstaat door geochemische processen. Metingen van Cassini hebben inderdaad ook uitgewezen dat er op de bodem van de Enceladus-oceaan heetwaterbronnen voorkomen. (GS)
Meer informatie:
Nieuwsbericht op phys.org